Veel vmbo'ers voelen zich onveilig: pesten blijft 'groot probleem'

Posted: 15 juni 2018
Category: Binnenland , Nieuws

Pesten blijft een ‘groot probleem’ onder leerlingen van het vmbo en praktijkonderwijs. Dat meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op basis van eigen onderzoek.

Van de leerlingen op het vmbo voelt slechts de helft (56 procent) zich veilig op school. In het praktijkonderwijs is dit zelfs minder dan de helft (48 procent), meldt het LAKS. Daarmee is de sfeer in de afgelopen twee jaar niet verbeterd.

De cijfers zijn volgens de scholierenorganisatie zorgelijk omdat scholen sinds 2015 verplicht zijn zich in te zetten voor een veilig schoolklimaat. Vwo’ers (84 procent) voelen zich het veiligst, gevolgd door havisten (72 procent). Scholieren op het vwo en havo worden ook het minst gepest.

‘Verschillen tussen vmbo en vwo zijn te groot’

De organisatie stelt ook vast dat vmbo-scholen minder mogelijkheden geven aan scholieren om mee te praten over het onderwijs. “De verschillen tussen vmbo en vwo op de thema’s veiligheid, sfeer en medezeggenschap zijn te groot.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim zeven op de tien scholieren (zeer) tevreden zijn over hun docenten. Ze zijn vooral positief over hun vakkennis en het feit dat ze altijd bij docenten terechtkunnen met vragen.

Het LAKS baseert zich op een online-onderzoek onder 75.000 scholieren.