Steeds meer lhbt's in de wereld

Posted: 30 maart 2019
Category: Algemeen

Een steeds grotere groep wereldburgers zegt zichzelf tot de lhbt-gemeenschap te rekenen, maar de acceptatie van deze groep blijft achter. Dat zijn de hoofdconclusies van een grootschalig onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het samenwerkingsverband van welvarende landen deed de afgelopen tijd onderzoek naar hoe de lhbt-gemeenschap in de samenleving staat.

In de veertien lidstaten die betrouwbare cijfers hebben aangeleverd voor het onderzoek wonen in het totaal zeventien miljoen mensen die zich tot de lhbt-gemeenschap rekenen. Gemiddeld genomen komt dat neer op 2,7 procent van de bevolking. Opvallende uitschieter is de Verenigde Staten waar iets meer dan acht procent zegt lhbt te zijn. Die cijfers liggen maar liefst 50 procent hoger dan zeven jaar geleden maar volgens de onderzoekers ligt dit vooral aan het feit dat jongeren steeds minder vaak hun (homoseksuele) geaardheid verbergen.

De acceptatie van lhbt’s is de afgelopen tijd wel iets toegenomen maar nog altijd zeggen één op drie Europese lhbt’s dat zij onlangs zijn gediscrimineerd. In Litouwen en Groot-Brittannië zegt zelfs de helft van de ondervraagden dat. Van de meer dan dertig onderzochte landen staat Nederland in de ranglijst van openminded landen op de derde plek. IJsland en Zweden scoren het best, Letland, Litouwen en Turkije het slechtst.

De onderzoekers melden dat het de goede kant op gaat met de acceptatie van lhbt’s maar dat er ook nog een lange weg te gaan is. Als één van de voorbeelden waar aan gewerkt moet worden wordt het homohuwelijk genoemd. In slechts de helft van de OESO-lidstaten is het huwelijk opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht en dat percentage kan en moet omhoog, meldt het rapport.