"Schrap geslachtsregistratie van identiteitskaart"

Posted: 4 april 2019
Category: Binnenland , Nieuws

Schrap geslachtsregistratie van de identiteitskaart. Met die oproep reageren NNID en COC op een brief over geslachtsregistratie die het kabinet op maandag 1 april aan de Tweede Kamer stuurde.

In de brief beschrijft het kabinet welke stappen men wil zetten om onnodige geslachtsregistratie de komende jaren te beperken. NNID en COC vinden die stappen over het algemeen positief maar missen concrete maatregelen die direct tot resultaat leiden. “Door geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing aan mensen die nu dag in dag uit door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn,” aldus NNID en COC.

De huidige EU regels over identiteitskaarten bieden de mogelijkheid om geslachtsregistratie achterwege te laten. De Nederlandse regering pleit in EU-verband voor behoud van die mogelijkheid, maar registreert zelf nog wel het geslacht op identiteitskaarten. In landen als Italië en Duitsland hoeft het geslacht niet vermeld te worden op identiteitskaarten.

NNID en COC willen dat mensen de geslachtsregistratie ook op eenvoudige wijze uit hun paspoort kunnen laten verwijderen en willen dat de regering verplichte geslachtsregistratie uiteindelijk geheel afschaft. Volgens de belangenorganisaties is dat onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen) en voor iedereen die vindt dat de overheid niet aangaat ‘wat er in je ondergoed zit’. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.

NNID en COC vinden het positief dat het kabinet kennis en bewustwording over onnodige geslachtsregistratie wil bevorderen. Zo schrijft het kabinet aan de Kamer dat er een handreiking over (achterwege laten van) geslachtsregistratie voor bedrijven komt en is VNO-NCW met dit onderwerp aan de slag. Ook vinden de belangenorganisaties het positief dat het kabinet in kaart laat brengen hoe geslachtsregistratie in wet- en regelgeving beperkt kan worden. Na de zomer bericht het kabinet over de voortgang.