Nederlandse rechtbank: 'tijd is rijp voor erkenning derde gender'

Posted: 29 mei 2018
Category: Algemeen

Een non-binaire inwoner van Roermond krijgt een ‘verbeterde geboorteakte’, heeft de rechtbank Limburg bepaald. De meervoudige kamer van team Familie- en Jeugdrecht heeft het verzoek van de officier van justitie toegewezen om in de geboorteakte van de belanghebbende de vermelding van het geslacht te veranderen in ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’.

De historische uitspraak werd vandaag gedaan in Roermond. Op de officiële website van de Nederlandse rechtspraak is te lezen dat het geslacht van de belanghebbende bij geboorte niet kon worden vastgesteld. De ouders hebben destijds in de geboorteakte op laten nemen dat het kind van het mannelijke geslacht was, “omdat het gemakkelijker was voor het kind”.

In 2001 heeft de persoon in kwestie zelf het geslacht laten wijzigen in ‘vrouwelijk’, maar ook dit bleek uiteindelijk niet te passen. Op Rechtspraak.nl is te lezen ‘dat de belanghebbende zichzelf als genderneutraal beleeft’. De wens was dan ook om erkenning van een ‘derde gender’ voor mensen die zich noch man, noch vrouw voelen.

De Hoge Raad vond in 2007 dat de tijd nog niet rijp was, maar de rechtbank is van mening dat de recente maatschappelijke en juridische ontwikkelingen er voor hebben gezorgd dat het tijd is voor erkenning van een derde gender. “Volgens de rechtbank is sprake van een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie van belanghebbende nu belanghebbende zich niet als genderneutraal kan laten registreren”, is te lezen op Rechtspraak.nl.

Om registratie als derde gender (als “X” in plaats van “M” of “V”) mogelijk te maken is een wetswijziging nodig. Het statement op de website van de rechtspraak wordt dan ook afgesloten met het volgende: “De wetgever is nu aan zet.”

 

Bron: Out.tv