Kamer stemt in met expliciet verbod op discriminatie van transgenders

Posted: 4 juli 2018
Category: Binnenland , Nieuws

Transgenders en intersekse personen worden expliciet beschermd tegen discriminatie. De Tweede Kamer stemde vandaag in met een voorstel om deze vormen van seksualiteit op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). En dat is geen symboolpolitiek, zegt mede-indiener Kirsten van den Hul (PvdA). ‘Nog steeds worden transgenders en intersekse personen gediscrimineerd.’

Als ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, beschermt de wet voortaan expliciet tegen discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit (of iemand zich man of vrouw voelt) en genderexpressie (of iemand zich masculien of feminien gedraagt). Nu beschermt de wet hen slechts tegen discriminatie op basis van ‘geslacht’ of ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’.

Die beschrijving is ontoereikend, vonden D66, PvdA en GroenLinks, die het initiatiefwetsvoorstel samen indienden. Extra bescherming is volgens die partijen op z’n plek: eerder dit jaar berichtte belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland nog dat het totale aantal meldingen van discriminatie van transgenders in 2017 met een kwart was gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Vaker werkloos

Het SCP bracht vorig jaar een rapport uit waaruit bleek dat transgenders in Nederland 21 procent vaker werkloos of arbeidsongeschikt zijn en minder verdienen dan gemiddeld. Een onacceptabel verschil, vinden de indieners, die hopen dat hun wetswijziging de rechtspositie van transgenders en intersekse personen versterkt. D66-Kamerlid Vera Bergkamp: ‘Er mag geen twijfel over bestaan dat mensen die niet in een standaard vrouw- of manplaatje passen  beschermd zijn tegen discriminatie.‘

Dit gaat natuurlijk niet alle problemen oplossen, maar het is nu wel duidelijk dat je niet op deze gronden mag discrimineren, reageert voorzitter Brand Berghouwer van Transgender Netwerk Nederland. ‘Wij horen met enige regelmaat dat mensen door hun werkgever worden gediscrimineerd. Denk aan een transman die gedwongen wordt om vakantiedagen op te nemen voor een operatie die onderdeel is van zijn transitie tot man. Met de nieuwe wet is voor beide partijen duidelijker dat zoiets niet mag.’

Het voorstel kon rekenen op de steun van alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van PVV en SGP. Volgens de PVV zijn transgenders en intersekse personen al goed beschermd in de huidige wet. De SGP weigerde op ideologische gronden in te stemmen: de gereformeerde partij ontwaarde in het wetsvoorstel een ideologie om de geslachtelijke verschillen tussen man en vrouw af te schaffen.

Bron: Volkskrant